Het gewone, ongewoon goed doen

Kaders. Vastgeroeste patronen. Gerichte sturing. In de overgang van een hiërarchische naar een organische structuur – waar Raaak Personeel nu in zit – proberen we de zin en de onzin van dit alles opnieuw te bekijken en, waar gewenst, gewoontes los te laten. Onze groei moet een gevolg zijn van het juiste nét iets beter te doen. Daarom wordt er niet aangestuurd op kwantitatieve groei, maar op het ‘gewone’, ongewoon goed te doen.

Sinds de aankondiging van deze transitie, afgelopen zomer, vragen wij ons af hoe het hiermee gaat en of we op schema zitten. Financieel directeur Nana Verveen geeft antwoord.


1. We zitten nu al een tijdje in de transitie van een hiërarchische naar een organische structuur. Zitten we nog op schema?

Een organische structuur betekent dat alles organisch verloopt. Dus ook het strakke tijdsbestek is iets wat we los moeten laten. Van een afstand zien we wel of we opschuiven van visionair leiderschap naar organisch leiderschap, en dan bemerken we wel degelijk dat we op de goede weg zijn. Maar of het snel genoeg gaat? Misschien is dat niet eens zo interessant. Interessanter vinden wij hoe collega’s deze transitie ervaren en wat ze ervan vinden. Ook als ze niks ervaren horen wij dat graag.

2. Welke feedback krijgen jullie van collega’s?

“We zijn groots gestart met een codering, maar daarna merkten we niet zo veel.” En dat klopt niet. We hebben alleen dingen gedaan die men niet direct koppelt aan een organische structuur. Zo is er een sponsorschap per district opgezet, zijn er plannen voor een denktank en publiceren we tegenwoordig alle besluiten van het MT. Uiteraard staan we open voor feedback, want dat is extreem belangrijk in een organische structuur. Als we censuur toepassen dan zijn niet met ‘het echte’ bezig.

3. Voelen jullie niet de behoefte om meer sturing te geven?

Dit jaar benaderen we onze begroting op een andere manier: niet opgebouwd vanuit omzet en marge, maar beredeneerd vanuit onze kosten. Wij geloven erin dat onze omzet vooral het resultaat is van ‘het juiste doen’. En dan bedoel ik: optimale service aan onze kandidaten en opdrachtgevers verlenen. Als wij mensen juist bejegenen, dan krijgen wij daar iets goeds voor terug, en dat zie je automatisch terug in de resultaten.

4. Welke hindernissen komen jullie tegen? En hoe gaan we daarmee om?

In mijn beleving zijn wij zélf de grootste hindernis. En dan heb ik het met name over onze mindset. Raaak bestaat al 14 jaar en in die tijd hebben we structuren aangebracht waar we aan gewend zijn geraakt. Sommige zijn nog steeds goed (en van toepassing) en andere niet meer. Oude gewoontes leer je nou eenmaal niet zomaar af. Ook de complexiteit van de mens is een hindernis, want iedereen is anders met eigen wensen en behoeften. Belangrijk is om in gesprek te blijven met elkaar. Ik geloof erin dat als we alles uitspreken, ook moeilijke onderwerpen, we er met z’n allen nóg beter uitkomen.
Publicatie datum: 10 augustus 2023